Perstorps bowlingförening (PBF)

Hur det fungerar:

Perstorps bowlinghall drivs av Perstorps bowlingförening som styrs av en föreningsstyrelse. Styrelsen har i sin tur anställt en hallföreståndare som har till uppgift att sköta bowlinghallen. Bowlinghallen drivs även delvis av den enskilda firman J P Bowling som ansvarar och driver restaurangdelen i bowlinghallen. 

Styrelsens sammansättning säsongen 2021-2022
 • Tomas Karlsson, ordförande
 • Git Lantz, kassör
 • Jerry Persson, hallföreståndare
 • Pia Lundberg, sekreterare och representant för BS Friska Viljor
 • Henrik Bengtsson, ledamot och representant för BK Frigg
 • Ronny Carlsson, ledamot och representant för BK Treff
 • Göte Zippert, ledamot och representant för BK 74an
 • Amanda Andersson, ledamot
Styrelsens mötesdagar säsongen 2021-2022
 • 6/9 2021, kl 19.30 i bowlinghallen
 • 11/10 2021, kl 19.30 i bowlinghallen
 • 8/11 2021, kl 19.30 i bowlinghallen
 • 6/12 2021, kl 19.30 i bowlinghallen
 • 10/1 2022, kl 19.30 i bowlinghallen
 • 7/2 2022, kl 19.30 i bowlinghallen
 • 7/3 2022, kl 19.30 i bowlinghallen
 • 11/4 2022, kl 19.30 i bowlinghallen
 • Övrigt:
 • Styrelsemästerskap XX/X 2022, kl 18.00 i bowlinghallen
 • Årsmöte 14/8 2022, kl 17.00 i bowlinghallen

Stödmedlemslotteriet

Två gånger per säsong anordnar Perstorps bowlingförening ett stödmedlemslotteri. Under de senaste dragningarna har det legat presentkort på 1000:- respektive 500:- i potten, alltså inte vinstpengar som det varit tidigare. Förtjänsten från stödmedlemslotteriet går bland annat till att hålla nere priset på banhyran. Grattis alla ni som vunnit och ett stort tack till alla som stödjer Perstorps Bowlingförening! Presentkorten finns att hämtas i kassan i bowlinghallen. 

1. 1000:- Nr. 96, 2. 1000:- Nr. 34, 3. 1000:- Nr. 13, 4. 1000:- Nr. 185, 5. 1000:- Nr. 29, 6. 500:- Nr. 186, 7. 500:- Nr. 53, 8. 500:- Nr. 79, 9. 500:- Nr. 150, 10. 500:- Nr. 102, 11. 500:- Nr. 48, 12. 500:- Nr. 54, 13. 500:- Nr. 69, 14. 500:- Nr. 165, 15. 500:- Nr. 133

Dragningen ovan gäller våren 2022 

Frågor eller funderingar? Ring oss på 0435-31542

© Copyright Perstorps bowlinghall 2020